Risk disclaimer

Declinarea răspunderii privind riscurile

Dezvăluirea riscurilor:
tranzacționarea valutară conține riscuri substanțiale și nu este pentru fiecare investitor. Un investitor ar putea pierde total sau mai mult decât investiția inițială. Capitalul de risc este bani care pot fi pierduți fără a pune în pericol securitatea financiară sau stilul de viață al cuiva. Numai capitalul de risc ar trebui utilizat pentru tranzacționare și numai cei cu capital de risc suficient ar trebui să ia în considerare tranzacționarea. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare.

Risc de tranzacționare automatizată

Toate sistemele automate de tranzacționare „ATS” prezintă riscuri, chiar dacă profitabilitatea pe termen lung este pozitivă. Nu există un sistem perfect și nici un sistem care să câștige întotdeauna. Orice investiție în ATS implică riscuri mari și este important de reținut că cea mai proastă serie de pierderi a unui sistem poate fi încă să vină și se poate întâmpla atunci când sistemul este activ în contul utilizatorului. Circumstanțele pieței se pot schimba față de perioada în care a fost proiectat sistemul, iar regulile sistemului care au dat randamente pozitive în trecut pot începe să dea randamente negative.

Nicio garantie

Informațiile care pot fi prezentate se bazează pe tranzacții simulate folosind sisteme și educație dezvoltate de Trading Automat. Rezultatele simulate nu reprezintă tranzacții reale. Nu se face nicio declarație că Clientul va obține sau este probabil să obțină profituri sau pierderi similare cu cele care pot fi afișate. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Rezultatele individuale variază și nu se face nicio declarație că clienții vor realiza sau sunt probabil să obțină profituri sau să suporte pierderi comparabile cu cele care pot fi afișate.

Rezultate ipotetice

REZULTATELE SE BAZAZĂ PE REZULTATE DE PERFORMANȚĂ SIMULATE SAU IPOTETICE CARE AU ANUMITE LIMITĂRI INERENTE. Spre deosebire de REZULTATELE ARATATE ÎNTR-UN REGISTRU DE PERFORMANȚĂ REALĂ, ACESTE REZULTATE NU REPREZINTĂ TRANZACȚIUNEA ACTUALĂ. DE ASEMENEA, PENTRU CĂ ACESTE TRANZACȚII NU AU FOST EFECTUATE, ACSTE REZULTATE POT FI COMPENSATE SUB-SAU SUPRACOMPENSATE PENTRU IMPACTUL, DACĂ ESTE, AL ANUMIȚI FACTORI DE PIAȚĂ, CARE LIPSA DE LICHIDITATE. PROGRAMELE DE TRADUCERE SIMULATĂ SAU IPOTETICE ÎN GENERAL SUNT SUPUSE DE FAPTUL CĂ SUNT PROIECTE CU BENEFICIUL RETROVISIUNILOR. NU SE FACE NU DECLARAȚI CĂ ORICE CONT VA SAU VA OBȚINE PROFIT SAU PIERDERI ASEMĂNATE ACESTE AFIRATĂ.

FĂRĂ GARANȚII, LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

ÎN MĂSURA TOTALĂ PERMISIBILĂ ÎN LEGEA APLICABĂ, ATS-urile iȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, CU TOATE DEFECTELE, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, FĂRĂ ASIGURĂRI DE PERFORMANȚĂ SAU GARANȚII DE NICIUN FEL, ȘI UTILIZAREA DVS. ESTE PE UNIC RISC. ÎNTREGUL RISC AL CALITĂȚII ȘI PERFORMANȚEI SATISFACĂTOARE ȚI HA.  Trading Automat NU OFERĂ, ȘI RENUNȚĂ PRIN PREZENTA NICIO GARANȚII EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV GARANȚII IMPLICITE DE CONDIȚIE, UTILIZARE NEÎNTRERUPTĂ, EXACTITATEA DATELOR, RENTABILITATE, CALITATE SATISFACTIE PENTRU PARTICIPARE, PARTICIPARE ȘI GARANȚII (DACĂ ESTE CARE) DECORATE DIN UN CURS DE TRANZACTIONARE, UTILIZARE SAU PRACTICĂ COMERCIALĂ.

ÎN NICIO CAZ Trading Automat , sau Afiliații săi, LICENȚIATORII SAU Afiliații săi NU VA FI RESPONSABILI PENTRU DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE REZULTATE DIN POSESIA, ACCESUL, UTILIZARE SAU NEFUNȚIONARE A UNUI ATS, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARI LA PIERDERILE DE PROPRIETĂȚI, Eșec SAU NEFUNȚIONARE ȘI, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, PREJUDICIILE PENTRU VĂTĂMARILE PERSONALE, DAUNELE PROPRIETĂȚII, PIERDERE DE PROFIT SAU DAUNE PUNITIVE DIN ORICE CAUZE DE ACȚIUNE DECORATE DIN SAU LEGATE DE ACEST ACORD SAU SOFTWARE-UL (INCLUSIV) , CONTRACTUL, RESPONSABILITATEA STRICT SAU ALTELE ȘI FĂCĂ Trading Automat , LICENȚIATORII SAU Afiliații SĂI AU FOST INFORMAȚI CU POSIBILITATEA ASTELOR DAUNE.

ÎN NICIO CAZ Trading Automat , Afiliații săi, LICENȚIATORII SAU Afiliații săi RĂSPUNDERE PENTRU PREJUDICIILE CARE DEPĂȘEȘTE PREȚUL ACTUAL PLĂTIT DE DVS. PENTRU UTILIZAREA SERVICIILOR Trading Automat

MĂRTURII

Rezultatele trecute, așa cum sunt reprezentate în aceste mărturii, nu indică neapărat rezultatele sau succesul viitor. Este posibil ca mărturiile să nu fie reprezentative pentru toți clienții comparabili în mod rezonabil. Tranzacționarea implică un risc semnificativ de pierdere și poate să nu fie potrivită pentru toți investitorii.

Opinii de piață

Declarațiile privind venitul, fie că sunt exprimate sau implicite, NU reprezintă o garanție. Orice opinii, știri, cercetări, analize, prețuri sau alte informații conținute pe acest site web sau alt material promoțional sunt furnizate ca comentarii generale ale pieței și nu constituie sfaturi de investiții sau o solicitare de a cumpăra sau vinde orice contract Forex sau titluri de valoare de orice tip. .Trading Automat  nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daune, inclusiv, fără a se limita la orice pierdere de profit, care poate apărea direct sau indirect din utilizarea sau încrederea în astfel de informații.